Voorbeelden uit de wereld

In de afgelopen jaren zijn een aantal inspirerende voorbeelden beschreven die aan de basis staan van deze nieuwe inzichten, het Long Term Athlete Development (LTAD) programma uit Canada en in Nederland het Athletic Skills Model van Rene Wormhoudt, Geert Savelbergh en ECO coachen van Tjalling en Berber van der Berg.

LTAD
LTAD is ontwikkeld in Canada. Het doel is om mensen na hun 30e jaar wendbaar te houden op het terrein van sport en bewegen. Het fundament wordt gelegd in de eerste levensjaren; het zogenoemde physical literacy. Het programma onderscheidt zeven ontwikkelingsfases en gaat uit van een brede motorische ontwikkeling, waar kinderen rond hun 12e jaar een voorkeurssport kiezen, waarin ze zich dan pas willen en gaan specialiseren. De ontwikkeling van neurale patronen is het uitgangspunt van deze indeling in ontwikkelingsfase. In Canada zijn voor elke sport die zeven fases uitgewerkt. Sinds 2005 heeft NOC*NSF deze systematiek omarmt en zijn alle talentprogramma’s samengesteld naar dit fundament. Bijvoorbeeld binnen de atletiekunie.

Athletic Skills Model
Het Athletic Skills Model gaat uit van een brede motorische ontwikkeling van kinderen. Die basis van de brede motorische ontwikkeling maakt dat het wat langer duurt voordat een hoog nivo is bereikt. Het bereikte nivo is veel hoger dan bij de keuze voor een vroege specialisatie. De bouwstenen van het model zijn:

  1. Het afnemende coördinatie vaardigheidsniveau ten opzichte van kinderen van 30 jaar geleden en de daaruit voorvloeiende bedreigingen.
  2. Kiezen voor een vroege betrokkenheid bij de toekomstige hoofdsport en daarnaast het opdoen van veel bewegingservaringen in andere sporten.
  3. Het verwerken van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, zoals het functioneren van de hersenen, in de verschillende fasen van het ASM model, zodat kwaliteit van de trainingen wordt verhoogd en voldoende bewegingservaring voor het motorisch leerproces wordt opgedaan.

Eco coachen
Coachen is een combinatie tussen ambitie, overtuiging, samenwerking en commitment. Vanuit een heldere visie, waarmee verbindingen worden gelegd en energie wordt gegenereerd, bind je deelnemers aan een doel. Gezamenlijk trek je op om uiteindelijk te kunnen scoren, succesvol te kunnen zijn. Hierbij staan het resultaat, maar vooral ook het proces er naartoe centraal. Succes is niet alleen een doel, succes is ook een weg.

De opgedane vaardigheden en de doorlopen weg maken dat een duurzame toepassing daarvan nu en later een bijdrage levert aan de samenleving. Vandaar de naam ECO coachen. Centraal staan een brede motorische ontwikkeling en late specialisatie, waarbij van de eerste dag de beweger zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor de eigen weg naar succes. Eco coachen is ‘a way of life’.