Visie

Om te zien wat de kern vormt van deze lesmethode, kunt u hier een filmpje bekijken. Lees meer onder de kopjes visie algemeen en visie methode.